|
SV
Company logo
marknadsföring som skapar
långsiktigt värde och mätbara
resultat
Oavsett om du har en begränsad marknadsbudget eller stora resurser ser vi ett enormt ansvar i att få våra insatser att skapa de resultat ni önskar. För oss är en lyckad kampanj den som överträffar våra kunders förväntningar, såväl när det kommer till mätbar försäljning som till positiva långsiktiga varumärkeseffekter. Vi tror att morgondagens vinnare är de företag som kommunicera effektivast till dagens kunder samtidigt som de lägger grunden mot morgondagens kunder.
Vi är mer
än traditionell
marknadsföring
Utöver en traditionell fullservice mediebyrå tillhandahåller vi genom vår systerbyrå Fusion vår alldeles egna tradingdesk där alla beslut baseras på data. I många fall tror vi att beteendedata bättre speglar drivkraften hos besökaren än vad demografisk data visar enskilt. Därför utmanar vi alltid demografisk-, vs beteendedata mot varandra. Vi säkerställer hög räckvidd i målgruppen genom aktivering av tredjepartsdata där vi alltid utvärderar effekten av de köp vi gör och optimerar i realtid där alla beslut baseras på data – inte känsla. Via datadrivna beslut och resultat når vi din specifika besökare med ett relevant budskap vid rätt tidpunkt. Genom aktivering av insamlade data från din sajt sparar vi värdefull information som ger dig tillgång till nya målgrupper och beteendedata att använda för dina kampanjer i framtiden.
Vår process
beskriven i korthet
Skill logo
Analys
Allt vi gör utgår från insikter och analyser gällande målgrupper, medier och kundresor. Minsta lilla fel i början kan få förödande konsekvenser i utfallet. Därför är vår insight-avdelning våra stjärnor på DNA.
Skill logo
Strategi
Med en verifierad målgrupp och tydliga mål sätter vi tillsammans en övergripande strategi där de taktiska insatserna ska leverera resultat på kort och lång sikt.
Skill logo
Upphandling
Vi vet att mediainvesteringar är stora poster för våra kunder. Därför lägger våra erfarna och skickliga upphandlare ned ett stort engagemang för att säkerställa att varje investerad krona får maximal effekt, vilket ger DNA:s kunder en enorm fördel gentemot sina konkurrenter.
Skill logo
Optimering
Dagens förändrade medielandskap ställer högre krav på oss som rådgivare och experter att under pågående kampanjer ständigt optimera våra kunders kampanjer för maximal effekt.
Skill logo
Uppföljning
Varje avslutad insats i media kontrolleras, följs upp och analyseras för att förbättras till nästa kampanj.
Vårt digitala erbjudande utgår alltid från dessa sex punkter
för att effektivisera de digitala media-investeringarna
Skill logo
Datainsamling
Vi samlar in data från din sajt, segmenterar och skapar look-alike modeller. Därefter aktiverar vi relevant data för kampanjen.
Skill logo
Målsättning för kampanjen
Kampanjens mål och syfte formuleras: performance eller brand awareness och vilken taktik som ska appliceras för att nå bäst resultat.
Skill logo
Vilken typ av media
All media digitaliseras och kommer så småningom automatiseras. Vi köper all typ av media, ett axplock är: display, print, DOOH och OLV.
Skill logo
Mätpunkter
Vi hjälper till med upptaggning av din sajt för att säkerställa relevant datainsamling.
Skill logo
Optimering i realtid
Att optimera är det roligaste vi vet och det gör vi med ett högt engagemang i alla kampanjer 24/7.
Skill logo
Analys av data
Vi arbetar kontinuerligt med löpande analyser för att förbättra resultatet under kampanj.Vid kampanjavslut utvärderar vi resultat och effekt tillsammans med dig för att ständigt förbättras och utvecklas inför nästa aktivitet.
så varför
Digital New Agency?
Kom förbi oss på en kaffe så berättar vi gärna mer!
behöver du hjälp med
kreativa koncept?
För att kunna nå ut med ett budskap krävs det att alla pusselbitar är på plats. Vi hjälper dig att ta fram kreativa koncept för ditt varumärke från grunden eller för en specifik kampanj. Alltid med din målgrupp i fokus.
vill du veta mer?
Besök
Wenner-Gren Center plan 20
113 46 Stockholm
Sweden